Uzupełniająca odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę – postać winy

Wyrok SN z 28.8.2022 r., II PSKP 119/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480