Ustanowienie jurysdykcji sądu na skutek „wdania się w spór przez pozwanego” i jej znaczenie w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy

Ustanowienie jurysdykcji sądu na skutek „wdania się w spór przez pozwanego” i jej znaczenie w sprawach z zakresu indywidualnego prawa pracy

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345