Uprawnienie pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Wyrok SN z 5.9.2019 r., III PK 96/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409