Umowy o dzieło autorskie w postaci utworu naukowego

Wyrok SN z 6.9.2018 r., II UK 236/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328