Umowa najmu zawarta między funkcjonariuszem Służby Więziennej a osobami fizycznymi

Wyrok SN z 18.1.2013 r., II PZP 6/12

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371