Ubezpieczenie społeczne sędziego sądu powszechnego z tytułu zawartej umowy zlecenia

Uchwała SN z 9.7.2014 r., I UZP 1/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328