Termin na odwołanie się pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Wyrok SN z 3.10.2017 r., II PK 242/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409