Stosowanie art. 251 KP do umów o pracę zawieranych z osobami bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych

- glosa

Ewa Staszewska
Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.
Moduł: prawo pracy
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389