Skutki zawarcia przez radę nadzorczą umowy o pracę z osobą wadliwie powołaną w skład zarządu

Wyrok SN z 3.9.2020 r., II PK 198/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409