Skutki prawne uzyskania zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy po uprzednim świadczeniu pracy w danym dniu

Wyrok SN z 25.8.2022 r., III USKP 137/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480