Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie kryteriów wydajności, wszechstronności na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie i absencji chorobowej a zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

ARTYKUŁ ODORZECZNICZY

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 2381