Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych

Wyrok SN z 8.5.2019 r., I PK 41/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490