Redukcja etatów jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę

Wyrok SN z 9.12.2015 r., I PK 8/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431