Recenzja: K. Walczak, Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców 
– przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy, 
Warszawa 2018

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362