Przyznanie emerytury na podstawie fałszywych dokumentów lub w efekcie świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego

Wyrok SN z 20.5.2004 r., II UK 385/03

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292