Przywrócenie do pracy czy odszkodowanie – czy sąd może decydować, którą sankcję zasądzi?

Wyrok SN z 29.7.2020 r., I PK 20/19

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409