Przyczyny niezależne od pracownika

Wyrok SN z 13.12.2012 r., II PK 61/12

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2020
Liczba tekstów: 2371