Przestępstwo niewykonania orzeczenia zobowiązującego do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy

Sebastian Kowalski
Sebastian Kowalski jest Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389