Przeniesienie na inne stanowisko pracy pracownika trwale niezdolnego do pracy na stanowisku dotychczasowym z powodu niepełnosprawności jako właściwy środek w ramach racjonalnych usprawnień

dr hab. Magdalena Paluszkiewicz
Prof. UŁ, Katedra Prawa Pracy, Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
DOI: 10.32027/MOPR.22.3.6
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480