Przekwalifikowanie osoby niezdolnej do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami

Wyrok SN z 22.1.2020 r., III UK 463/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409