Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a prawo pracownika do odprawy w świetle art. 231 § 4 KP

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a prawo pracownika do odprawy w świetle art. 231 § 4 KP

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244