Propozycja zawarcia porozumienia pogarszającego warunki płacowe pracownika a groźba bezprawna

I PK 109/11. Wyrok z 2.3.2012 r.

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345