Projektowane zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w perspektywie wdrożenia dyrektywy 2019/1158 do polskiego porządku prawnego

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450