Prawo właściwe dla umowy o pracę

Wyrok TS z 12.9.2013 r. w sprawie C‑64/12 Anton Schlecker przeciwko Melitcie Josefie Boedeker

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345