Prawo pracownika do akcji w przypadku skomercjalizowania przedsiębiorstwa państwowego

Wyrok SN z 30.1.2019 r., II PK 194/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345