Pracownicza odpowiedzialność regresowa jako element odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej

Pracownicza odpowiedzialność regresowa jako element odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480