Porozumienie zbiorowe – akt normatywny, a nie czynność prawna

Wyrok SN z 23.7.2009 r., II PK 37/09

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480