Pojęcie znaczeniowe terminu „niezwłocznie” w kontekście art. 53 § 5 KP

Wyrok SN z 15.7.2020 r., II PK 233/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480