Pojęcie osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich (C-879/19)

ARTYKUŁ ODORZECZNICZY

dr Anna Piszczek
Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UŁ
DOI: 10.32027/MOPR.21.4.6
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471