Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Uchwała SN (7) z 21.1.2009 r., II PZP 13/08

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440