Opodatkowanie umów o świadczenie usług zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – rzecz o niekonstytucyjnym traktowaniu podatników

Opodatkowanie umów o świadczenie usług zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – rzecz o niekonstytucyjnym traktowaniu podatników

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345