Opodatkowanie umów o świadczenie usług zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – rzecz o niekonstytucyjnym traktowaniu podatników

Opodatkowanie umów o świadczenie usług zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – rzecz o niekonstytucyjnym traktowaniu podatników

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244