Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jako nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 8 KP

Wyrok SN z 1.10.2019 r., I PK 140/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490