Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za zaległości składkowe na ubezpieczenie społeczne

Wyrok SN z 13.9.2018 r., II UK 259/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490