Odpowiedzialność pracownika za szkodę – wpływ inwentaryzacji na prawidłowe powierzenie mienia w świetle art. 124 § 1 pkt 1 KP

Wyrok SN z 15.1.2020 r., III PK 210/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409