Odpowiedzialność pracodawcy za zaniechanie opłacania za ubezpieczonego pracownika składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze z tytułu ryzyka śmierci

Wyrok SN z 18.4.2018 r., II PK 46/17

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 2206