Odpowiedzialność karna pracodawcy za wypadek przy pracy

Katarzyna Siemienkiewicz
Autorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy WPIA UKSW w Warszawie.
DOI: 10.32027/MOPR.20.3.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389