Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Wyrok SN z 8.10.2010 r., I UK 117/10

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471