Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Wyrok SN z 2.10.2008 r., I UK 39/08

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471