Odmowa przez pracownika przyjęcia pisma wypowiadającego umowę o pracę

Wyrok SN z 4.3.2004 r., I PK 429/03

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345