Odmienne potraktowanie przez ustawodawcę adresatów danego przepisu

Wyrok SN z 4.11.2015 r., I BU/9/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 2282