Ochrona praw pracowniczych a przejęcie przedsiębiorstwa

Wyrok TSWE z 13.9.2007 r., C-458/05

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409