Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika korzystającego z prawa powrotu do pracy

Wyrok SN z 21.3.2019 r., II PK 248/17

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345