Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia

Wyrok SN z 14.2.2017 r., II UK 708/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345