Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika

Wyrok SN z 21.8.2019 r., III PK 94/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450