Objęcie pracownika w wieku przedemerytalnym szczególną ochroną trwałości stosunku pracy (art. 39 KP) po ustaniu zatrudnienia

Wyrok SN z 4.10.2022, II PSKP 94/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480