Obiektywnie uzasadnione okoliczności determinujące zawarcie umowy na czas określony

Wyrok SN z 24.6.2021 r., III PSKP 28/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490