O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część II

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274