O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część II

Mikołaj Rylski
Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Moduł: prawo pracy
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389