Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? – część 2

Łukasz Pisarczyk
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Moduł: prawo pracy
A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 2389