Niezłożenie przez pracownika wniosku urlopowego przed ustaniem stosunku pracy

Wyrok TS z 6.11.2018 r., C684/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292