Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wyrok SN z 11.7.2018 r., II PK 175/17

A A A
alt text
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197